Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Договори
Профил на купувача » Обществени поръчки

Договори

Договори, сключени по реда на чл.14, ал.5 от Закона за обществените поръчки.

Показване на резултати 1 - 10 от 39 намерени

действащ ДОГОВОР ЗА ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

ДГ/02-00002 от 14.01.2016/2016-01-19 1. Младежки дом 2. Ст. 415 в сградата на Община Ямбол 3. Офиса на медиаторите – ул. „Паисий” №3 4. […]

действащ Договор за охрана на имущество с електронни системи за сигурност и мобилни патрули на обекти - собственост на Община Ямбол

ДГ/02-00003 от 15.01.2016/2016-01-19 Договор ДГ/02-00003 от 15.01.2016 с „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД за охрана на имущество с електронни системи за сигурност и мобилни патрули […]

действащ Договор за охрана с технически средства на ОБЕКТ: 1.„Сграда в общински имот, находяща се в гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” 112, с Акт за общинска собственост №1491/15.08.2008 г.”(бивш ДДЛРГ, гр. Ямбол).

Договор ДГ 02-00031 от 14.09.2015/2015-09-25 Охрана със сигнално - охранителна техника на ОБЕКТ: 1.„Сграда в общински имот, находяща се в гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” […]

действащ Договор за строителен надзор в строителството на 6 бр. обекта в гр. Ямбол

ДГ04-00043 от 25.08.2015/2015-09-23 Договор за строителен надзор в строителството на 6 бр. обекта в гр. Ямбол

действащ Договор за изработване на проекти за „Временна организация на движението” във връзка със започнали и предстоящи да започнат строителни дейности по повод проекта за благоустрояване на централна градска част на гр. Ямбол

ДГ04-00045/31.08.2015 г./2015-09-01 Договор за изработване на проекти за „Временна организация на движението” във връзка със започнали и предстоящи да започнат строителни дейности […]

действащ Строителни работи по проектиране и изграждане на улично осветление за 6 обекта в гр. Ямбол

ДГ/04-00042/2015-09-01 Строителни работи по проектиране и изграждане на улично осветление за 6 обекта в гр. Ямбол

действащ Договор за охрана с технически средства на обект

ДГ/02-00028/17.07.2015/2015-08-14 Договор за охрана с технически средства на обект "Централен общински пазар, находящ се на пл. "Георги Дражев" 1 и прилежащите […]

изпълнен Извършване на одит по проект

71/01.10.2014/2015-07-31 В резултат от изпълнението на услугата трябва да бъдат изготвяни одиторски доклади, които биват два вида: за извършен „текущ одит”, […]

действащ „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците –регион Ямбол

12/07.04.2015г./2015-05-07 Изпълнение на строително-монтажните работи, включително работни чертежи, доставки на оборудване и материали, строителство и монтажни работи в съответствие с одобрените […]

действащ „Възлагане на строителен надзор на „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците –регион Ямбол”,

13/07.04.2015г./2015-05-07 1. Осъществяване функциите на Инженер през етапа на извършване на строителни и монтажни работи свързани със строителството на обект „Изграждане […]
« 1 2 3 4 »