Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Документи » Документи - Други

Други

Сметка за дарения към община Ямбол.

Протокол

Вътрешни правила за получаване и управление на помощи и дарения  в община Ямбол и приложения към тях.

Писмо за уведомяване с Регистрационен № O - 0212 / 25.05.2018 г. за отказ за издаване на виза.

Съобщение от служба по геодезия, картография и кадастър.

Подбор на неправителствени организации  за изпълнение на дейности по програма на Министерството на здравеопазването. Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6

Устройствен правилник

Правилник за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на Община Ямбол

Правилник за дейността на Консултативния съвет по образование към кмета на община Ямбол

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества гр. Ямбол

Лични данни