Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Образование

 

График на дейностите за осъществяване на приема на ученици в първи клас през учебната 2020-2021 година.

Списък на училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Ямбол.

  

  Детски ясли

 
 ДЯ "Мечо Пух"
гр. Ямбол, ул. „Кара Кольо" №11, тел. 046/66 32 06
d_yasla7@abv.bg  -   Информационна форма.
 
ДЯ "Щурче"
гр. Ямбол, ул. „Захари Величков" №25, тел. 046/66-35-72
d_yasla12@abv.bg  -   Информационна форма.

 

Детска кухня 

Информационна форма.

Адрес и работното време на раздавателните пунктове към ДК:

 

Раздавателен пункт № 1 - Детска кухня - ул."Димитър Благоев" № 17  
от 11.30 ч. до 12.30 ч.
Раздавателен пункт № 2 - ДГ "Радост" -кв."Каргон"; ул."Лом" № 5  
от 12.00 ч. до 12.30 ч.
Раздавателен пункт № 3 - ДГ "Валентина" - ул."Българка" № 18  
от 12.00 ч. до 12.30 ч. 
Раздавателен пункт № 4 - ДГ "Щастливо детство" - к-с "Диана" № 63 
от 11.50 ч. до 12.30 ч. 
Раздавателен пункт № 5 - ДЯ № 7 "Мечо Пух" - ул."Кара Кольо" № 11  
от 11.50 ч. до 12.30 ч. 
Раздавателен пункт № 6 - ДГ "Свобода" - к-с "Бенковски" № 400
от 11.45 ч. до 12.30 ч.

 

 

Детски градини

ДГ "Радост" – http://www.dgradost.net   -   Информационна форма.
ДГ "Пламъче"- http://www.odzplamache.net/   -   Информационна форма.
ДГ "Валентина"- http://www.dgvalentina.net/    -   Информационна форма.
ДГ "Свобода" - http://www.dgsvoboda.net/   -   Информационна форма.
ДГ "Щастливо детство" – http://www.dgstastlivodetstvo.net/   -   Информационна форма.
ДГ "Слънце" – http://www.dgslunce.net   -   Информационна форма.
ДГ "Пролет" – http://www.dg-prolet.net/   -   Информационна форма.
ДГ "Червената шапчица" – http://dg-redhat.net   -   Информационна форма.
ДГ "Биляна" – http://www.dgbiliana.net/   -   Информационна форма.

 

Училища:

НУ "Проф. П. Нойков" - http://www.daskalo.com/prnoykov/   -   Информационна форма.
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - http://www.nu-kim.org/    -   Информационна форма.
ОУ "П.Р.Славейков" - http://www.school-slaveykov.org/    -   Информационна форма.
ОУ "Л. Каравелов" – http://www.karavelov-school.info/   -   Информационна форма.
ОУ "Н. Петрини" - http://www.ou-petrini.com/    -   Информационна форма.
ОУ "Хр. Смирненски" - https://www.hrsmirnenski.com/   -   Информационна форма.
ОбУ "Д-р П. Берон" - http://ouberon-yambol.com/   -   Информационна форма.
ОУ "Й. Йовков" - http://www.yovkov.org/   -   Информационна форма.
ПМГ "Ат. Радев" - http://www.mgyambol.com/   -   Информационна форма.
ПГ "В. Левски" - https://www.gvlevski.com/   -   Информационна форма.
ЕГ "В. Карагьозов" - http://www.eg-yambol.org/   -   Информационна форма.
Средно училище "Св. Кл. Охридски" - http://www.souko-yambol.eu/   -   Информационна форма.
Спортно училище "Пиер дьо Кубертен" - http://www.cubertene.com/   -   Информационна форма.
Професионална гимназия по земеделие "Хр. Ботев" – http://www.pgz-yambol.com/   -   Информационна форма.
Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм - http://www.pghtt-yambol.net   -   Информационна форма.

 

Центрове за подкрепа за личностно развитие:

ОДК – Ямбол - http://www.odk-yambol.org/
НАОП - Ямбол - http://www.naop-yambol.com/