Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Структура » Защита при бедствия и аварии

Защита при бедствия и аварии

 

Протоколи от проверки на предприятия с висок рисков потенциал в Община Ямбол 

Заповед РД/02-00775 от 21.10.2019 във връзка с подготовката на Община Ямбол за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2019 - 2020 г.

Заповед РД/02-00776 от 21.10.2019 с цел осигуряване пожарната безопасност на административни, производствени и жилищни сгради и райони на територията на Община Ямбол през есенно - зимния сезон 2019 - 2020 г.

Заповед РД/02-00777 от 21.10.2019 във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на Община Ямбол и безаварийната работа на компютърните конфигурации на информационната система през есенно - зимния сезон 2019 - 2020 г.

Правила за безопасно поведение при радиоактивно замърсяване.

Правила за безопасно поведение при инциденти с Пропан-Бутан. Правила при свлачища.

Правила за  безопасно поведение при инциденти с опасни химически вещества.

Сигнали за оповестяване на населението за различните видове опасности.

Семеен комплект за бедствия.

Правила за безопасно поведение при заплаха от терористичен акт или при извършването му.

Правила за безопасно поведение при земетресение.

Правила за безопасно поведение при пожари и горещини.

Правила за безопасно поведение при наводнение.

Правила за безопасно поведение при тежки зимни условия - снежни бури, заледявания, обледяване и измръзване.

Правила за безопасно поведение при гръмотевични бури, смерч и силни ветрове.