Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Услуги » Общинска собственост

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА


ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

  

1. Издаване на удостоверение за извършване на обстоятелствена проверка
2. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост или за възстановен имот
3. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижим имот
4. Справка по актовите книги
5. Издаване на заверени копия от документи
6. Издаване на разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение по чл. 56 от ЗУТ върху общински терен
7. Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства с цел зареждане и обслужване на обекти
8. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
9. Заявяване на работно време на стационарни търговски и производствени обекти
10. Включване в картотеката на нуждаещите се от жилища лица и семейства
11. Закупуване на общинско жилище от наемател, който е настанен в него по административен ред
12. Категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения
13. Заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство
14. Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на ППС с животинска тяга 

15. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери на автомобилите
16. Издаване на удостоверение за регистрация на търговец за извършване на таксиметров превоз на пътници
17. За вписване на настъпили промени в данните на издадено удостоверение за регистрация на търговец за извършване на таксиметров превоз на пътници

18. За кратковременно ползване на зали към Община Ямбол