Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » СИНЯ ЗОНА

СИНЯ ЗОНА

Карта на паркоместата за автомобили на хора с трайни увреждания - Сина зона - Ямбол.

Заповед за временно преустановяване на работата на Синята зона в гр. Ямбол.

Вътрешни правила за дейността на ОП Платени зони за паркиране, гр. Ямбол

Вътрешни правила за реда и начина за принудително отстраняване на неправилно паркирали пътни превозни средства на територията на община Ямбол

Правила

Карта

Заповед за въвеждане на първи етап от Синята зона

Заповед за въвеждане на втори етап от Синята зона

Заповед за въвеждане на трети етап от Синята зона

Заявление за издаване на Карта за платено паркиране "Служебен абонамент" в "Синя зона"

Заявление за издаване на Карта за платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес в "Синя зона" или в непосредствена близост

Информация относно правото на ползване на места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

Въвежда се самотаксуване в нови 8 обособени зони.