Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Общностен център-Ямбол

       

            ПРОЕКТ: BG05М9ОP001-2.004

   „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в     Общностен център – Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд

 

Протокол за класираните кандидати в конкурс за заемане на длъжностите "Педагог", "Медиатор", "Медицинска сестра", "Социален работник", "Психолог" и "Ръководител на Общностен център" по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"

 Протокол за допускане на кандидати до втори етап на конкурс за заемане на длъжностите "Педагог", "Медиатор", "Медицинска сестра", "Социален работник", "Психолог" и "Ръководител на Общностен център" по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"

Конкурси за заемане на длъжности в Общностен център - Ямбол 

05.05.2021 г. Обявление "Ръководител на Общностен център"

05.05.2021 г. Обявление за социален работник в услуга 3, по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център - Ямбол"

05.05.2021 г. Обявление за психолог в услуга 3, по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център - Ямбол"

05.05.2021 г. Обявление за акушерка в услуга 3, по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център - Ямбол"

05.05.2021 г. Обявление за психолог в услуга 1 "Ранна интервенция на уврежданията", по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център - Ямбол"

05.05.2021 г. Обявление за медицинска сестра в услуга 4 "Подкрепа за осигоряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяването", по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център - Ямбол"

05.05.2021 г. Обявление за педагог в услуга 5 "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище", по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център - Ямбол"

05.05.2021 г. Обявление за медиатор в услуга 5 "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище", по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център - Ямбол"

Лятно училище 2020 в Общностен център - Ямбол

Днес в Общностен център - Ямбол стартира Лятно училище за месец юли за деца от 5 до 7 годишна възраст, което се изпълнява от Услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище".

Лятното училище дава възможност за развитие у децата на основните педагогически концепции по направленията: Български език и литература; конструиране и технологии; околен свят; математика; творчество; физкултура.

Способства за изграждане на механизми за устойчивост и концентрация на вниманието; устойчивост в училищна обстановка; социални и нравствени качества за взаимодействие с връстници и учители. Също така развива добродетели като търпение,съпричастност, грижа за другите; отговорност, честност, усърдие. Създава и развива чувство за екипност и обща продуктивност.

Днес децата имаха своя опознавателен ден, в който започнаха с дейности за изграждане и развитие на групов процес чрез игри, разговори и художествено творчество. Заниманията се водят от подготвени и опитни специалисти - педагог и медиатор, които реализират дневните обучителни дейности.

Благодарим на родителите, които ни се довериха и в тази усложнена епидемична обстановка, доведоха децата си при нас за този своеобразен Първи учебен ден!

 

          

          

 

 

Конкурс за длъжностите: 

 

 

Услуга 5. „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в учлище"

 Документи по образец - Декларация, Заявление,  (СV)автобиографи

 

 

 

Лятно училище 2019 в Общностен център Ямбол

От 1 юли 2019 г. /за трета поредна година/, на територията на Община Ямбол, по Проект BG05M9OP001-2.004-0035 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитите в Общностен център - Ямбол“, стартира услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“.

Потребители на услугата са деца на възраст между 5 и 7 години, включително деца от уязвими семейства от затворени общности, на които предстои да постъпят в първи клас. И тази година, интересът от страна на деца и родители е голям. Услугата цели увеличаване на готовността и мотивацията за равен старт в училище на тези деца с техните връстници. За летния период /от 01.07.2019 г. до  31.08.2019 г./ са сформирани две групи – една за месец юли 2019 г. от 15 деца и една за месец август 2019 г. от 15 деца. Заниманията с децата се провеждат всеки работен ден от 08:00 до 14:00 ч. Осигурени са им  безплатни обучителни пособия, подкрепителна закуска и обяд.

Освен обучението, чрез образователни и игрови занимания, децата се включват и в занимания в творческа среда, забавления, посещения на културни институти на територията на Община Ямбол. През месеците юли 2019 г. и август 2019 г., след заявено желание от страна на родителите им, предстои те да посетят Художествена галерия „Жорж Папазов“, АОП – Ямбол, КИЦ „Безистен“, Музей на бойната слава, Исторически музей, Археологически резерват „Кабиле“.

 

       

 

 

 

 

 

Протокол №2 за класиране на кандидати в конкурс за заемане на длъжностите "Педагог" и "Медиатор "по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"

Протокол за допускане на кандидати до втори етап на конкурс за заемане на длъжностите "Педагог" и "Медиатор" по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"

Конкурс за длъжностите: 

 

Услуга 5. „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в учлище"

 

 Документи по образец - Декларация, Заявление,  (СV)автобиографи

 

Лятно училище 2018 в Общностен център Ямбол

От 2 юли 2018 г. /за втора поредна година/, на територията на Община Ямбол, по Проект BG05M9OP001-2.004-0035 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитите в Общностен център - Ямбол“, стартира услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“.

Потребители на услугата са деца на възраст между 5 и 7 години, включително деца от уязвими семейства от затворени общности, на които предстои да постъпят в първи клас. Услугата цели увеличаване на готовността и мотивацията за равен старт в училище на тези деца с техните връстници. За летния период /от 01.07.2018 г. до  31.08.2018 г./ са сформирани две групи – една за месец юли 2018 г. от 15 деца и една за месец август 2018 г. от 15 деца.

Заниманията с децата се провеждат всеки работен ден от 08:00 до 14:00 ч.  Бъдещите първокласници се обучават по интересна програма, включваща  занимания в творческа среда и забавления, съчетани с обучение - образователни и игрови занимания. Децата работят в група и развиват различни социални умения, включително и такива, необходими за безпроблемното им включване в училищната среда. Педагозите в услугата ежедневно работят за развитието на индивидуалните за всяко детето способности като финната моторика, концентрация на вниманието, паметта, въображението. 

По Проект BG05M9OP001-2.004-0035 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитите в Общностен център - Ямбол“, за децата са осигурени безплатни обучителни пособия и храна. Организирани са  посещения на културни институти на територията на община Ямбол.

                    

                  

Актуална информация за дейностите в Общностен център Ямбол може да намерите и в социалните мрежи на адрес: https://www.facebook.com/CenterYambol/ 

 

Протокол №2 за класиране на кандидати в конкурс за заемане на длъжностите "Педагог" и "Медиатор "по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"

Протокол за допускане на кандидати до втори етап на конкурс за заемане на длъжностите "Педагог" и "Медиатор" по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"

 

Конкурс за длъжностите: 

Услуга 5. „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в учлище"

 Документи по образец - Декларация, Заявление,  (СV)автобиографи

Следобед на отворените врати в Общностен Център - Ямбол

"Скъпи, приятели, по повод годишнината от стартиране на услугите в Общностен Център - Ямбол,
с най-голямо удоволствие ви каним на нашия следобед на ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Кога: на 13.10.2017г. (петък) от 13:00 до 16:00ч.
Къде: Общностен център - Ямбол на АДРЕС ж.к. "Георги Бенковски" №400
Какво: Заповядайте да се запознаете с нашите специалисти:
- психолог;
- специален педагог;
- кинезитерапевт;
- логопед;
- социални работници и медиатори
и да поговорим за предлаганите от нас услуги и възможността за включване в тях, както и просто
да се запознаем и да обсъдим важни теми за детското развитие.
Очакваме Ви!"

 

Лятно училище в Общностен център Ямбол

От 1 юли 2017 г. стартира услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ по Проект BG05M9OP001-2.004-0035 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитите в Общностен център-Ямбол“.

На децата за периода 01.07.- 31.08.2017 г. са осигурени безплатни обучителни пособия и храна.

Дейността е насочена към деца на възраст между 5 и 7 години членове на семейства от уязвими групи и цели увеличаване на готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас, а по-малките деца да се стимулират и да се насочат към редовно посещаване на предучилищните групи в детската градина.

Създаденото лятно училище доразвива и съхранява придобитите знания и социални умения в предучилищното образование или спомага да се формират такива (ако детето не посещава редовно детска градина). В лятното училище образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия ги свят. През месец юли и месец август 2017 г. за децата в групите се организират  посещения на културни институти на територията на община Ямбол – Регионален исторически музей, Музей на бойната слава, КИЦ „Безистен“ и Възрожденски етнографски комплекс Ямбол.

В лятното училище на Общностен център - Ямбол децата играят, творят, учат и се забавляват.

 

                    

                   

 

Протокол №2 за класиране на кандидати в конкурс за заемане на длъжностите Акушерка, Медиатор и Педагог по проект: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“

Протокол за допускане на кандидати до втори етап на конкурс за заемане на длъжностите Акушерка, Медиатор и Педагог по проект: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол

 

Конкурс за длъжностите: 

Услуга 3. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа; индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ - Заявление по образец

Услуга 5. „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в учлище "- Заявление по образец

 Документи по образец - Декларация

Протокол №2 за класиране на кандидати в конкурс за заемане на длъжността "Психолог" по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол" 

Протокол за допускане на кандидати до втори етап на конкурс за заемане на длъжността "Aкушерка" по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"

 

Конкурс за длъжността:

"Акушерка" в услугата„Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа; индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ - Обявление

 Документи по образец -Заявление,  (СV)автобиография,  Декларация

 

Протокол №2 за класиране на кандидати в конкурс за заемане на длъжността "Психолог" по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"

Протокол за допускане на кандидати до втори етап на конкурс за заемане на длъжността "Психолог" по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"

Списък на класираните кандидати във връзка с обявения конкурс за заемане на длъжността "Логопед" по проект BG05М9ОP001-2.004-0035  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие  в  Общностен център – Ямбол“

Протокол за допускане на кандидати до втори етап на конкурс за заемане на длъжността "Логопед" по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"

 

Конкурс за длъжността: 

"Психолог" в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ - Обявление,  Заявление по образец

Примерна форма за професионална - (СV)автобиография,  Декларация

 

Конкурс за длъжността: 

"Логопед" в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ - Обявление,  Заявление по образец

Примерна форма за професионална - (СV)автобиография,  Декларация

 

Списък на класираните кандидати във връзка с обявените конкурси за заемане на длъжностите: "Логопед", "Специален педагог" и "Медиатор" по проект BG05М9ОP001-2.004-0035  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие  в  Общностен център – Ямбол“

Списък на допуснати/недопуснати кандидати до втори етап (събеседване) от конкурса за заемане на длъжностите: "Логопед", "Специален педагог" и "Медиатор" при реализиране на проект BG05М9ОP001-2.004-0035  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие  в  Общностен център – Ямбол“

 

Конкурс за длъжностите:

Услуга 1. „Ранна интервенция на уврежданията“ - Заявление по образец

Услуга 2.„Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ -Заявление по образец

Услуга 4. „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяването“ - Заявление по образец

Примерна форма за професионална - (СV)автобиография,  Декларация

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05М9ОP001-2.004-0035„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР – ЯМБОЛ“ 

Списък на допуснати /недопуснати кандидати до втори етап (събеседване) от конкурса за заемане на длъжностите при реализиране на проект BG05М9ОP001-2.004-0035  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие  в  Общностен център – Ямбол“

Информация за обхвата на дейността във всяка една от услугите по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“

 

На 12.08.2016 г. и 01.09.2016 г. бяха проведени две информационни срещи във връзка със стартиране работата по Проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“. Екипът за управление на проекта в Община Ямбол организира срещите с цел изясняване спецификата на работата и дейностите във всяка услуга, видовете длъжности и изискванията за заемането им от потенциалните кандидати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурси и обяви

във връзка с проект

„Предоставяне на услуги за ранно детско развитите в Общностен център - Ямбол“

 

Набиране на персонал по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитите в Общностен център - Ямбол“ :

 

Ръководител Общностен център  - Заявление по образец

Хигиенист - Заявление по образец

 

Услуга 1. „Ранна интервенция на уврежданията“ - Заявление по образец

Услуга 2. „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ - Заявление по образец

Услуга 3. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа; индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ - Заявление по образец

Услуга 4. „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяването“ - Заявление по образец

Услуга 5. „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в учлище "- Заявление по образец

Примерна форма за професионална - (СV)автобиография  Декларация

 

АРХИВ

 Резултати от конкурс за длъжността „Социален работник" в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ по Проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол

 Протокол за класиране от конкурса за длъжностите Педагог и Медиатор

 Община Ямбол обявява конкурс за "Педагог" в услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" по Проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център

Община Ямбол обявява конкурс за "Медиатор" в услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" по Проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център

 Община Ямбол обявява конкурс за длъжността „Социален работник“ в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ по Проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“

АРХИВ - Конкурси и обяви във връзка с проект "Общностен център – Ямбол за интегрирано предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск "

Обявление "Ръководител на Общностен център"