Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 1 - 10 от 254 намерени

затворена „ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“

00339-2020-0009/2020-06-12 Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на […]

възложена „Проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на Община Ямбол”

9099811/2020-06-12 Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на Община Ямбол.

възложена „Текущ ремонт на плувен басейн, представляващ подземен и първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.52.1 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, със ЗП 1000 кв.м., ведно с обслужващите го помещения и технически съоръжения“

9099810/2020-06-12 Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на текущ ремонт на плувен басейн, представляващ подземен и първи етаж от сграда […]

затворена „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”

00339-2020-0008/2020-06-11 „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на […]

възложена Проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол

9099479/2020-06-11 Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, […]

затворена „Извършване на строително – монтажни работи на вентилация на кухня в общински обекти, по две обособени позиции”

9099480/2020-06-11 Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително – монтажни работи по вентилация на кухня в общински обекти, по […]

възложена „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”

00339-2020-0006/2020-05-18 „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на […]

изпълнен „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол“

9098531/2020-05-07 Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, […]

възложена „Изработване на стратегически документи за нуждите на община Ямбол по четири обособени позиции“

9097660/2020-03-25 Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуга. Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на стратегически документи за […]
« 1 2 3 4 5 ... 26 »