Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Изработване на стратегически документи за нуждите на община Ямбол по четири обособени позиции“

„Изработване на стратегически документи за нуждите на община Ямбол по четири обособени позиции“

възложена 9097660/2020-03-25 Публикувал: Мария Караиванова
Обект на настоящата обществена поръчка е предоставяне на услуга. Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на стратегически документи за нуждите на община Ямбол по четири обособени позиции. Обособена позиция № 1 „Разработване на план за интегрирано развитие на община Ямбол за периода 2021 - 2027 година” Обособена позиция № 2 „Изработване на Дългосрочна общинска програма за използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива и Oбщинска програма за Eнергийна ефективност“ Обособена позиция № 3 „Разработване на Програма за опазване на околната среда на Община Ямбол за периода 2021-2028 г.“ Обособена позиция № 4 „Разработване на Програма за управление на отпадъците на Община Ямбол за периода 2021-2028 г.“ Участниците в настоящата процедура могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.

Файлове към обществената поръчка

 

Обява

PDF файл; 439 KB
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 

Изисквания

PDF файл; 213 KB
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 

Образци

PDF файл; 803 KB
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 

Образци

DOCX файл; 93.5 KB
Дата на публикуване: 25.03.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 179 KB
Дата на публикуване: 14.05.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 228 KB
Дата на публикуване: 14.05.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 292 KB
Дата на публикуване: 14.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 20.07.2020 г.
 
Дата на публикуване: 20.07.2020 г.
 
Дата на публикуване: 10.08.2020г.
 
Дата на публикуване: 10.08.2020г.

Връзки към сайта на АОП