Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол“

„Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол“

изпълнен 9098531/2020-05-07 Публикувал: Мария Караиванова
Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.143 и 87374.532.144 по кадастрална карта на гр. Ямбол.

Файлове към обществената поръчка

 

Изисквания

PDF файл; 253 KB
Дата на публикуване: 07.05.2020 г.
 

Обява

PDF файл; 420 KB
Дата на публикуване: 07.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 07.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 07.05.2020 г.
 

Скица предложение

PDF файл; 646 KB
Дата на публикуване: 07.05.2020 г.
 

Образци

DOCX файл; 75.6 KB
Дата на публикуване: 07.05.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 82.7 KB
Дата на публикуване: 17.06.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 127 KB
Дата на публикуване: 17.06.2020 г.
 

Протокол

PDF файл; 86.5 KB
Дата на публикуване: 17.06.2020 г.

Връзки към сайта на АОП