Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“

„ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“

затворена 00339-2020-0009/2020-06-12 Публикувал: Мария Караиванова
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол. За обекта са издадени разрешения за строеж както следва: - Разрешение за строеж № РС 160/21.11.2017 г. за Строеж: „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА И ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ НАД 1 ХЕКТАР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЯМБОЛ“ – трета категория , етапно строителство; - Разрешение за строеж № РС 156/20.11.2017 г. за Строеж: „ВТОРОСТЕПЕННА УЛИЧНА МРЕЖА И МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЯМБОЛ“. В издаденото разрешение за строеж обектът е с обособени участъци с възможност за етапно строителство и въвеждане в експлоатация. ========================================================================================================== На основание чл. 179, ал. 1 от ЗОП е издадено Решение № РД/02-00519 от 22.06.2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация. Същото е публикувано на следния адрес:https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F14_2014&id=985270&mode=view

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

ZIP файл; 1.93 MB
Дата на публикуване: 15.06.2020 г.
 
Дата на публикуване: 15.06.2020 г.
 
Дата на публикуване: 23.06.2020 г.
 
Дата на публикуване: 23.06.2020 г.
 
Дата на публикуване: 25.06.2020 г.
 
Дата на публикуване: 02.07.2020 г.
 

protokoli 1-5.rar

RAR файл; 736 KB
Дата на публикуване: 29.12.2020 г.
 
Дата на публикуване: 08.01.2021 г.
 
Дата на публикуване: 29.01.2021 г.

Връзки към сайта на АОП